לשון חכמים מרפא

 

בשעה טובה הננו שמחים להודיע על הוצאה לאור של הספר "לשון חכמים מרפא".

ניתן להשיג במשרדי עמותת תפארת רפאל רחוב פנקס דוד 32 לוד, 08-8555323.