תמונות מחייו ופועלו

לציון עשור לפטירתו של רבי חכם רפאל אלאשוילי שליט"א הננו לפרסם תמונות 
(חלקם מוצגות בפרסום ראשון) מימי חייו ופועלו של של מורנו ורבנו, מימי ילדותו 
במדינת גיאורגיה, עבודתו הציבורית תוך ליווי העולים וסידורם עד להשתקעות
בארץ הקודש.

 
 
בצעירותו עם זקני העדה בקולאשי
 
הוגה בתורה בצעירותו
 
בברית מילה בבית הכנסת בקולאשי
 
עם בני הקהילה בקולאשי
 
בעת לימוד תורה עם בני הקהילה בקולאשי
 
בהכנסת ספר תורה בבית הכנסת הגדול בקולאשי
 
באמירת לחיים בשמחת חתונה עם החתן והשושבין
 
בעת עריכת קניין 
 
בעת עריכת חופה בשנת תשכ"ח
 
בפרידה מבני קהילתו בעיירה גורי בשנת תשי"ח 
 
עם חכם מיכאל טטרואשוילי בקולאשי
 
 
 
 
בתהלוכת הכנסת ספר תורה וחנוכת בית כנסת לעולי גרוזיה בירושלים  - עם חכם יעקב דבראשוילי
והרב שד"ב ליפשיץ יו"ר ארגון 'יד לאחים'
 
 
נואם בחנוכת בית כנסת לעולי גרוזיה בירושלים
 
נואם בחנוכת בית כנסת לעולי גרוזיה בירושלים
 
בחנוכת בית כנסת לעולי גרוזיה בירושלים
 
נואם בהכנסת ספר תורה לבית כנסת לעולי גרוזיה בבאר שבע
 
בתהלוכת הכנסת ספר תורה בשיכון ד' בבאר שבע
 
נואם בהכנסת ספר תורה לבית כנסת לעולי גרוזיה בנתניה
 
בהכנסת ספר תורה
 
בחנוכת בית כנסת והכנסת ספר תורה בעיר אשדוד, נואם הרב ליפשיץ לידו חכם רפאל אלאשוילי,
כמו כן נראה יושב האדמור מפיטסבורג זצ"ל
 
בבדיקת ספרי תורה בקהילת קרית אתא עם רבי יהודה בוטראשוילי
 
נואם במעמד הכנסת ספר תורה בעיר לוד, יושבים מימין חכם שמואל מיכלאשוילי, חכם יהודה בוטראשוילי,
חכם משה הקטן דבראשוילי, הרב ליפשיץ, מצידו השמאלי  של השולחן יושבים חכם יעקב דבראשוילי, 
חכם יוסף אלאשוילי אביו של חכם רפאל.
 
דברי חיזוק ועידוד לבני הקהילה בבני ברק בקרית הרצוג
 
ביום עיון לרבני וחכמי העדה בעיר בני ברק בתמונה מימין חכם יעקב דבראשוילי, חכם עמנואל דויתאשוילי
וחכם רפאל
 
במעמד קבלת פנים לעולים החדשים בעיר לוד, נראים בתמונה, הרב קוטנר רבה של העיר(נואם), חכם יעקב
דבראשוילי, חכם משה מיכלאשוילי, חכם משה לויאשוילי.
 
בכנס התעוררות בקריית אתא, בתמונה נראים הרב ישראל סלאוין (משמאלו של חכם רפאל), רבי יהודה
בוטראשילי.
 
בכנס התעוררות וחיזוק בקריית אתא - נראים בתמונה מימין חכם משה מיכלאשוילי, הרב ישראל סלאוין,
חכם רפאל (נואם), רבי יהודה בוטראשוילי, חכם יעקב דבראשוילי.
 
בפעילות עם בני העדה קרית הרצוג בני ברק בתמונה משמאל חכם יעקב דבראשוילי, רבי יהודה בוטראשוילי, 
חכם רפאל
 
בכנס רבני גרוזיה בשנת שתלו בתמונה נואם הרב ליפשיץ הרב גרוסברד חכם רפאל חכם משה הקטן,
רבי יהודה בוטראשוילי, חכם יעקב דבראשוילי
 
בשמחת אירוסין לבן הקהילה - בתמונה: מימין יושב שלום מיכלאשוילי ומשמאל חכם יעקב דבראשוילי
 
בביקור חיזוק באחת מן הקהילות עם רבי יהודה בוטראשוילי 
 
בעת ביקור תמיכה באחת מן הקהילות, נראים ברקע, חכם יעקב דבראשוילי, רבי יהודה בוטראשוילי (עומד).
 
 
 
בחזית בית כנסת בית דוד עם רבני ואברכי הכולל
 
בחזית בית כנסת בית דוד עם אברכי ורבני הכולל
 
באמירת דברי תורה בפני אברכי הכולל
 
 
נואם בדינר שנערך לרווחת המוסדות
 
 
 
 
בביקור הראשון בחצר הרבי בשנת תשל"ג עם הרב יעקב דבראשוילי וחברי ארגון עזרת אחים
 
בכניסה לביקור בישיבה "ליובאויטשער ישיבה" בהוראת הרבי  עם רבי יהודה בוטראשוילי, חכם יעקב דבראשוילי,
הרב יוסף מנחם מענדל טננבוים.
 
בתמונה מימין: הרב יוסף מנחם מענדל טננבוים מצוות הישיבה, הרב דוד רסקין, הרב אהרון אלאשוילי בנו של 
חכם רפאל, אז תלמיד בישיבה,חכם רפאל אלאשוילי, רבי יהודה בוטראשוילי, חכם יעקב דבראשוילי
 
בריקוד שמחה עם רבני ותלמידי הישיבה.
 
 
נואם בפני התלמידים
 
 
 
ביציאה מהישיבה עם בנו הרב אהרון אלאשוילי.
 
בהתוועדות צאתכם לשלום של הרב שלום בער לויטין בנו של רבי שמואל לויטין שפעלו בשליחותם של אדמורי חב"ד במדינתת
גרוזיה. נראים בתמונה מימין: הרב לייבל רסקין שליח הרבי במדינת מרוקו הרב מענטליק, הרב לויטין, חכם רפאל,
הרב דוד רסקין (עומד)
 
 
נואם בכינוס של צעירי אגודת חבד בניו יורק
 
 
במעמד חלוקת כוס של ברכה אצל הרבי בשנת ה'תשמ"ד (1984)

 
במעמד חלוקת כוס של ברכה אצל הרבי בשנת ה'תשמ"ד (1984) מימין, בנו הרב אברהם אלאשוילי.
 
בבית מדרשו של הרבי מליובאויטש בשנת התשמ"ד יחד עם בנו הרב אברהם אלאשוילי, כמו כן נראה בתמונה הרב בן ציון
מיכלאשוילי (רב הקהילה בשיכון חב"ד בלוד).
 
בחלוקת לעקאח (עוגת דבש), הושענא רבה תשמ"ד.
 
 
במעמד חלוקת דולרים
 
חלוקת דולרים בשנת תש"נ לפני יציאה לשליחות בגרוזיה. בתמונה: הרב אהרון חן (ניו יורק) בנו הרב אברהם אלאשוילי, הרב
לייבל גרונר מזכירו של הרבי.
 
 
דורש במעמד חנוכת בית הכנסת בקהילה בקווינס - ניו יורק
 
דורש במעמד חנוכת בית הכנסת בקהילה בקווינס - ניו יורק
 
בחנוכת בית הכנסת
 
דרשה לפני בני הקהילה
 
 
 
עם בני הקהילה
 
עם גבאי בית הכנסת
 
בשיעור תורה לפני בני הקהילה.
 
עם בני הקהילה במוסקבה
 
שבת אחים גם יחד במוסקבה
 
בבית הכנסת של קהילת וינה עם חכם אברהם מיכלאשוילי וראש הקהל
 
 
 
 
 
עם ראש הקהל בוינה
 
 
חזית בית הכנסת
 
בשיחה עם הנדיב תמיר ספיר במעונו בניו יורק
 
במסע ההתרמה אצל תמיר ספיר
 
במעמד הנחת אבן הפינה, בתמונה: חכם שמואל מיכלאשוילי, חכם בן ציון מיכלאשוילי, חכם יצחק מיכלאשוילי, ד"ר יעקב 
יעקובי
 
במעמד חנוכת בית הכנסת עם הרב אברהם אשביל, הרב יצחק מוזגוראשוילי, תמיר ספיר
 
חנוכת בית הכנסת עם הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר הרב אליהו בקשי דורון
 
הענקת תעודת הוקרה והערכה לנדיב תמיר ספיר, בתמונה: הרב אברהם אשביל, מיכאל צ'רנוי, אליהו בוטראשוילי יוחנן מיכלי
הרב אברהם אלאשוילי
 
בחנוכת בית הכנסת, בתמונה: חכם משה מיכלאשוילי ח"כ יצחק גגולה, תמיר ספיר (נואם)
 
בסעודת מצוה בחנוכת בית הכנסת