תמונות מחייו ופועלו

תמונות מימי חייו ופועלו של של מורנו ורבנו, מימי ילדותו במדינת גיאורגיה,
עבודתו הציבורית תוך ליווי העולים וסידורם עד להשתקעות בארץ הקודש.