סדר שבת חתן
סדר שבת חתןהקלטה נדירה של חכם יצחק מיכלאשוילי זצ"ל מקולאשי רב הקהילה הגרוזינית בשיכון חב"ד בלוד.
בהקלטה זו ניתן לשמוע שיחזור מלא (למעט ברכות התורה, עקב ההקלטה שבוצעה כשחזור במהלך
שמחת שבע ברכות באחד מימי השבוע)