עת דודים כלה - 2

 
עת דודים כלה

עת דודים כלה בואי לגני,
פרחה הגפן הנץ רימוני.
 
אדיר לא ינום, ברוך לא ישן,
הנה לא ינום ולא ישן (וגם לא ישן) שומר ישראל.
 
עת דודים כלה בואי לגני
פרחה הגפן הנץ רימוני
 
שדי לא ינום, תמים לא ישן,
הנה לא ינום ולא ישן (וגם לא ישן) שומר ישראל.
 
עת דודים כלה בואי לגני,
פרחה הגפן הנץ רימוני.מבצעים:
חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל
חכם יוסף אלאשוילי זצ"ל אביו של חכם רפאל
חכם משה חיים מיכלאשוילי זצ"ל - שיכון חב"ד לוד
חכם יצחק מיכלאשוילי זצ"ל