חדש - סידור חופה וקידושין
מעמד החופה - ב' טבת תשמ"א בעיר לוד. (09/12/1980)