פיוט - עת דודים כלהעת דודים כלה

עת דודים כלה בואי לגני,
פרחה הגפן הנץ רימוני.
 
אדיר לא ינום, ברוך לא ישן,
הנה לא ינום ולא ישן (וגם לא ישן) שומר ישראל.
 
עת דודים כלה בואי לגני
פרחה הגפן הנץ רימוני
 
שדי לא ינום, תמים לא ישן,
הנה לא ינום ולא ישן (וגם לא ישן) שומר ישראל.
 
עת דודים כלה בואי לגני,
פרחה הגפן הנץ רימוני.מבצעים:
חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל
חכם בן ציון מיכלאשוילי שליט"א - כפר חב"ד
חכם סימן טוב אלאשוילי שליט"א - לוד