חדש - נוסחי טעמים שונים באמירת תהיליםידוע ומקובל בקהילות יהודי גרוזיה לקרוא מזמורי תהילים וקטעי תפילה אחרים על ידי חלוקה בין החזן לקהל,
כאשר פסוק אחד קורא החזן ופסוק הבא אחריו הקהל, במנגינה ייחודית ועתיקה.

בהקלטה הבאה: ניתן לשמוע מספר נוסחי טעמים באמירת תהילים מפיו של רבה הראשי המיתולוגי של העדה הגרוזינית
הרב חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל.