קריאת התורה חוה"מ פסח תשמ"א

הקלטה נדירה של מעמד קריאת התורה בתפילת חול המועד פסח ה' תשמ"א.
מקום: בית הכנסת בית דוד  - שכונת שרת, בעיר לוד.
תאריך ההקלטה: יום רביעי ח"י בניסן ה' תשמ"א.