הפטרת פרשת שופטים - אנוכי אנוכי הוא מנחמכם

                נערך על ידי תלמיד הרב, הרב שמעון בן יצחק, קרית אתא.