דרשה על הפטרת פרשת בהעלותך רוני ושמחי
נערך על ידי תלמיד הרב, הרב שמעון בן יצחק, קרית אתא.